Lokaler

Mellösaverken rymmer många delar. 2017-2022 renoverade, projekterade och byggde vi för att se till att byggnaden mår bra framåt. Därefter har fokus legat på förfining såsom utomhusbelysning, renovering av fasad o.s.v. Under 2020-2021 adderade vi en samlingslokal på ca 100 kvm till utbudet i huset. Till den lokalen välkomnar vi dig som behöver plats för att fotografera produkter, hålla kurs/möte eller spela in film för att nämna några exempel.


Sommaren 2022 tog vi steget att erbjuda kollegor plats inom ett Artist in Residence-program. Som en pilot fick två svenska konstnärer och en fransk dito möjlighet att arbeta på Mellösaverken under 2-veckorsperioder. Stöd från Estrid Ericsons stiftelse och IASPIS gjorde detta möjligt. Planerna inför 2023 och ett utökat program pågår. Har du tankar om personer som vi skulle bjuda in så är du välkommen att höra av dig!


De lokalerna som hyrs ut på längre kontrakt har varit som kontor, ateljéer, verkstäder och växtodling. För att ställa dig i kö till en lokal, vänligen kontakta oss.

Sedan mitten av 2019 har vi arbetet med att omvandla en tom nedsliten yta, delvis utan golv, till en samlingslokal "Tumstocken". Anledningen till att vi kan göra det så omfattande att vi dess-

utom installerar toalett och ett kök är att

vi fått bidrag från Leader Södermland. Yes!

Det här utrymmet rymde en hiss när vi flyttade in. Eftersom den både var ur funktion, utdömd och omöjliggjorde renovering av fönstren bakom så fick den ryka. Bit för bit plockades den ner och delar av den kommer nog att bli möbler så småningom.

Så här såg lokal Tumstocken ut i januari 2020. Toalett och dusch, produktionskök, möjlighet att visa bilder och hålla föredrag, ljus för utställningar och mycket mer kom sedan på plats under 2020. Sedan 2022 fungerar det som vi har tänkt oss med ett fint flöde av verksamheter.

Vi är alltid sugna på att höra talas om nya galna projekt och bistår gärna om någon tror att vi kan komma med något av värde. Hör av dig så träffas vi över en fika! Och stoppas oss om vi bara pratar om huset, det blir lätt så när man levt med, och i, sitt projekt de senaste 6 åren.

En väldigt rolig aspekt av vår byggnad är att så många i husen runt omkring har en relation till såväl originalhuset, uppfört 1909 av en uppfinnare, som till tumstockstillverkningen. Vi kommer gradvis att fördjupa oss i historien och publicera den här.Allt handlar ju inte om byggnader, ljusinsläpp och golvbeläggningar. Att ta sig ut är minst lika viktigt och närmiljön runt fabriken ger möjligheter till såväl bad som promenader. Sörmlandsleden och miljön i närliggande Harpsund finns också som en resurs.